Velg en side

Etter at veien ble oppgradert har bare tetting av hull blitt utført. Styret har besluttet at for å beholde en akseptabel veistandard skal det utføres sommervedlikehold.

Vedlikehold innebærer høvling, påfylling av grus og bindemiddel for å redusere støving samt grøfting der det er nødvendig. Arbeidet starter så fort det er praktisk mulig.

 

Årsmøte for 2021

Styret tar sikte på å avholde ordinært årsmøte på Fjellvang og online i høst. Lørdag 9. oktober, mellom høstferieukene er blinket ut. Nærmere informasjon og invitasjon kommer etter sommeren. Forslag til saker mottas med takk og sendes styreleder, Dag Nilsen (dan@ramboll.com)