07.03.2021

 

Om årsmøte 2021

 

Ja nå nærmer vi oss nok en gang vårt tradisjonelle årsmøte for veglaget. Dessverre ser det nok en gang ut til at vi må avlyse vår samling på «Fjellvang» Onsdag før Skjærtorsdag på grunn av smittefaren og myndighetenes restriksjoner.

Av den grunn har vi i styret diskutert muligheten for å arrangerte et digitalt årsmøte i månedsskifte april/mai.

Hvordan er interessen blant våre medlemmer for dette? Fint om dere kan gi oss en kjapp tilbakemelding på dette slik at vi eventuelt kan starte planleggingen.

Avgi gjerne en stemme her: Undersøkelse om årsmøte 2021

Tilbakemeldinger og kommentarer kan også sendes via mail til dan@ramboll.com eller Bård Robstad brobstad@gmail.com , helst så snart som mulig.

Merk! Regnskap for 2020 ligger her og under dokumenter!