09.10.2022: Husk 50-sone i Sandsetdalen

Styret i Veglag har mottatt en rekke klager på høy fart på veien vår innover Sandsetdalen.
Styret har kjøpt inn flere 50-sone skilt som vil bli satt opp på utsatte strekninger.
Vi oppfordrer til å senke farten og vise hensyn.