14.11.2022 Dugnad 2022

Vi lovet medeierne på årsmøte å planlegge dugnad på vegen. Til informasjon fjerner Nils Lauluten kvist langs veien maskinelt som en del av sommervedlikeholdet. Grunneierne langs veien ønsker selv å ta ansvar for å felle trær som er til hinder for veien og snømåking.
Hvis noen av medeierne ønsker å ta ansvar for en dugnad til sommeren 2023 så setter styret svært stor pris på dette.