14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

Slik ser de nye skiltene ut som blir satt opp i løpet av november 2022.
Det ble diskutert på årsmøte i 2021 om å redusere farten til 30km på deler av veien opp til Kongsberg seter. Styret fikk i oppdrag å vurdere hvilke strekninger dette bør gjøres. Etter styrets behandling av saken ble konklusjonen å ha kun en fartsgrense innover dalen. Med tydelig skilting av at barn kan oppholde seg på veien, håper vi bilistene senker farten og viser hensyn.