14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

I 1987 fikk Fjellguten Skilag skriftlig tillatelse fra alle berørte grunneiere om å anlegge turskiløyper fra Tessungdalen til Kongsbergseter. Det var kun snakk om rydding av trasé, ikke grunnarbeider. Traseen er ganske ujevn med stubber og stein så de er avhengig av en del snø av god kvalitet før de kan kjøre den. Løypemaskin trenger mye snø så en unngår skader som medfører dyre reparasjoner.
Siden den tid har Fjellguten stått for preparering av løypa, dels med scooter og dels med løypemaskin. Alt arbeid Fjellguten gjør er på dugnad med ganske store drivstoffutgifter og slitasje på materiell.
En del hytteeiere deltar allerede med rydding i traseen på dugnad hvert år. Men vi er mange som kan støtte Fjellguten skilag litt økonomisk. Det er en glede at vi har denne løpa i Sandsetdalen.
Hva skal man gi? Medlemmene i Fjellguten betaler i alle fall kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familiemedlemmer.
Vipps gjerne til 125 642 eller sett inn på kontonummer: 2620.40.69726