14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november Slik ser de nye skiltene ut som blir satt opp i løpet av november 2022. Det ble diskutert på årsmøte i 2021 om å redusere farten til 30km på deler av veien opp til Kongsberg seter. Styret fikk i oppdrag å vurdere...

14.11.2022 Dugnad 2022

14.11.2022 Dugnad 2022 Vi lovet medeierne på årsmøte å planlegge dugnad på vegen. Til informasjon fjerner Nils Lauluten kvist langs veien maskinelt som en del av sommervedlikeholdet. Grunneierne langs veien ønsker selv å ta ansvar for å felle trær som er til hinder...

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag I 1987 fikk Fjellguten Skilag skriftlig tillatelse fra alle berørte grunneiere om å anlegge turskiløyper fra Tessungdalen til Kongsbergseter. Det var kun snakk om rydding av trasé, ikke grunnarbeider. Traseen er ganske ujevn med...