Har du saker til årsmøte?

22.01.2023: Har du saker til årsmøte? Styret i Sandsetdalen veglag har begynt å planlegge årsmøte 5.april 2023 (onsdag i påsken). Saker som medeiere i veglaget ønsker skal tas opp på årsmøte må være mottatt styret innen 1.februar (jf §6 i vedtektene til veglaget)....