16.03.2022 – ÅRSMØTE i SANDSETDALEN VEGLAG 2022

Avholdes på på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 16.30

Innkalling er sendt alle medlemmer med epost, men finnes også her: Veglaget Årsmøte 2022

Regnskap finnes her Resultat 2021 og her Balanse 2021

Kaffe og kaker blir servert. Velkommen!