Informasjon om bommen

18.12.2021 – Informasjon om bommen Bommen fungerer nå som normalt for alle medlemmer med kort. Brukere av veien uten medlemskap/kort kan betale i betalingsautomat med bankkort som tidligere. Det våkne øyet vil se at det er installert ny betalingsautomat. Dette...

Årsmøte 2021

  28.09.2021 – Årsmøte 2021 Minner om at Årsmøte i Sandestdalen Veglag avholdes på Fjellvang Grendehus, Lørdag 16.10.2021, kl. 17.00 og online for de som heller ønsker det. Personlig Innkalling er sendt alle medlemmer på mail. I mailen ligger også lenke til...

Sommervedlikehold og årsmøte 2021

17.06.2021 Sommervedlikehold Etter at veien ble oppgradert har bare tetting av hull blitt utført. Styret har besluttet at for å beholde en akseptabel veistandard skal det utføres sommervedlikehold. Vedlikehold innebærer høvling, påfylling av grus og bindemiddel for å...