14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november Slik ser de nye skiltene ut som blir satt opp i løpet av november 2022. Det ble diskutert på årsmøte i 2021 om å redusere farten til 30km på deler av veien opp til Kongsberg seter. Styret fikk i oppdrag å vurdere...

14.11.2022 Dugnad 2022

14.11.2022 Dugnad 2022 Vi lovet medeierne på årsmøte å planlegge dugnad på vegen. Til informasjon fjerner Nils Lauluten kvist langs veien maskinelt som en del av sommervedlikeholdet. Grunneierne langs veien ønsker selv å ta ansvar for å felle trær som er til hinder...

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag I 1987 fikk Fjellguten Skilag skriftlig tillatelse fra alle berørte grunneiere om å anlegge turskiløyper fra Tessungdalen til Kongsbergseter. Det var kun snakk om rydding av trasé, ikke grunnarbeider. Traseen er ganske ujevn med...

09.10.2022: 50-sone

09.10.2022: Husk 50-sone i Sandsetdalen Styret i Veglag har mottatt en rekke klager på høy fart på veien vår innover Sandsetdalen. Styret har kjøpt inn flere 50-sone skilt som vil bli satt opp på utsatte strekninger. Vi oppfordrer til å senke farten og vise...

Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett

31.03.2022 – Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett ! Minner om årsmøte i veglagte på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 18:00 Merk at starttidspunkt for møte er flyttet til samme tid som tidligere år, kl 18:00 så flest mulig skal få...

Årsmøte 2022

  16.03.2022 – ÅRSMØTE i SANDSETDALEN VEGLAG 2022 Avholdes på på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 16.30 Innkalling er sendt alle medlemmer med epost, men finnes også her: Veglaget Årsmøte 2022 Regnskap finnes her Resultat 2021 og her...