Årsmøte i Sandsetdalen veglag 2023

09.03.2023: Velkommen til Årsmøte i Sandsetdalen veglag 2023 Årsmøtet avholdes på Fjellvang Grendehus i Tessungdalen onsdag 5.april kl 18:00. Saksliste og sakspapierer sendes ut til alle medeiere på e-post, og du finner de her. Du kan gi fullmakt til en annen som kan...

Har du saker til årsmøte?

22.01.2023: Har du saker til årsmøte? Styret i Sandsetdalen veglag har begynt å planlegge årsmøte 5.april 2023 (onsdag i påsken). Saker som medeiere i veglaget ønsker skal tas opp på årsmøte må være mottatt styret innen 1.februar (jf §6 i vedtektene til veglaget)....

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november Slik ser de nye skiltene ut som blir satt opp i løpet av november 2022. Det ble diskutert på årsmøte i 2021 om å redusere farten til 30km på deler av veien opp til Kongsberg seter. Styret fikk i oppdrag å vurdere...

14.11.2022 Dugnad 2022

14.11.2022 Dugnad 2022 Vi lovet medeierne på årsmøte å planlegge dugnad på vegen. Til informasjon fjerner Nils Lauluten kvist langs veien maskinelt som en del av sommervedlikeholdet. Grunneierne langs veien ønsker selv å ta ansvar for å felle trær som er til hinder...

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag I 1987 fikk Fjellguten Skilag skriftlig tillatelse fra alle berørte grunneiere om å anlegge turskiløyper fra Tessungdalen til Kongsbergseter. Det var kun snakk om rydding av trasé, ikke grunnarbeider. Traseen er ganske ujevn med...

09.10.2022: 50-sone

09.10.2022: Husk 50-sone i Sandsetdalen Styret i Veglag har mottatt en rekke klager på høy fart på veien vår innover Sandsetdalen. Styret har kjøpt inn flere 50-sone skilt som vil bli satt opp på utsatte strekninger. Vi oppfordrer til å senke farten og vise...