Dugnaden 2007

Lørdag 26/5-2007 ble det for tredje gang i nyere tid arrangert dugnad på Sandsetdalsvegen.

Dette er et lite forsøk på å «referere» fra denne hendelsen i ord og bilder.

Fremmøtet var denne gangen helt utrolig, det møtte mer enn 40 personer for å gjøre en innsats, slik at det nesten ble i minste laget med arbeidsoppgaver til alle.
Hovedoppgavene som skulle utføres var omkring bommen. Her skulle beises, ryddes skog og kratt, legges tak m.v.
I tillegg ble endel folk satt til å rydde langs vegen lenger nordover, og noen sjekket stikkrenner og slikt.
Den videre rapporten går i hovedsak i bilder. Da undertegnede var med på arbeidet rundt bommen, blir det dessverre ufortjent lite fokus på dem som jobbet andre steder langs vegen.

Jeg har forsøkt å få med så mange bilder som mulig,men vi har relativt lite diskplass for disse sidene.

8-10 personer satte i gang med å hente torv til taket på bombua nede ved elven i nærheten av bommen.

Det ble et brukelig høl i bakken etter hvert.

Og en stor haug med torv mellomlagret ved bommen.

Noen av torv-skjærerne tar en pust etter jobben.

En annen gruppe er kommet gang på taket av bombua.

En beiser bua, mens en holder på med å legge undertak.

Undertaket begynner å komme på plass.

Mens en gruppe er i gang med hogst bak og omkring bua.

Effektiv hogst……

……gir ganske mye ved.

Og så begynner torva å komme på plass….

..mens snekkerne fortsetter med grunnarbeidet på baksiden.

Også taket over bom-automatene har fått sitt torvtak.

Noen holdt også på med å rydde kratt og kvist langs vegen…

…..og etter tømmerhoggerne rundt bua.

Denne gjengen holdt på med kvistrydding langs vegen lenger inne i dalen.

Etter dugnaden ble det «noe å bite i» på Sandset-vollen. De påfølgende bildene er uten kommentarer.

———————————————————–

Ta kontakt

Har du spørsmål eller av andre grunner ønsker å ta kontakt med oss? Du kan enkelt sende oss en e-post ved å bruke kontaksjemaet nedenfor.

Kontaktskjema

Sandsetdalen Veglag | Facebook