22.01.2023: Har du saker til årsmøte?

Styret i Sandsetdalen veglag har begynt å planlegge årsmøte 5.april 2023 (onsdag i påsken). Saker som medeiere i veglaget ønsker skal tas opp på årsmøte må være mottatt styret innen 1.februar (jf §6 i vedtektene til veglaget). Styret trenger tid til å saksbehandle forslagene før innkallingen til årsmøte sendes ut til medeierne.

Send dine forslag til styreleder Dag på DAN@ramboll.com eller sekretær Unni på unniletnes.nergard@nordrefollo.kommune.no.