Om Sandsetdalen og veglaget

Sandsetdalen ligger ovenfor (innenfor) Tessungdalen i Tinn kommune i Telemark, like oppunder Hardangervidda. Dalen er omkring 9 km. lang. Det er i dag ingen fast bosetning i dalen. Enkelte av gårdene var imidlertid bebodd til midten av 1900-tallet. I dag blir noen av disse, sammen med endel tidligere setre fortsatt benyttet som slåttemark av gårdbrukere i Tessungdalen og Tinn Austbygd. Det finnes også godt over 100 hytter spredt langs hele dalen.

Sandsetdalsvegen som vi kjenner den i dag ble opparbeidet av grunneierne innover dalen tidlig på 1900-tallet, men det har sansynligvis gått i alle fall kløvsti innover lenge før dette. Vegen er ca. 7 km. lang, med grusdekke, og går fra Skavlebø (øverst i Tessungdalen) til Kongsberg Seter. Dalen strekker seg videre innover derfra, inn til seteren Presteroi, der det stiger relativt bratt opp til Hardangervidda.

På 1950-tallet begynnte motoriserte kjøretøy å bli rimelig vanlig i Norge, og grunneierne ønsket derfor å stenge vegen for almen ferdsel (bil-trafikk). Tinn kommune hadde et ønske om at vegen skulle være åpen for almenheten, bla. som en portal til Hardangervidda, og overtok derfor på slutten av 1950-tallet, eller tidlig på 60-tallet ansvar for drift og vedlikehold av vegen. Det har ikke vært mulig å finne ut nøyaktig når dette skjedde.

I en periode var vegen bomveg, med bomkasse ved Skavlebø, men uten fysisk sperring. På slutten av 1980-tallet ble denne bomkassen fjernet, da det daværende kommunestyret så det som lite rettferdig at denne vegen skulle være bom-belagt, mens mange sammenlignbare veger i kommunen hadde fri ferdsel.

På senhøsten 2004 kom så meldingen om at Tinn kommune ønsket å kvitte seg med ansvaret for denne vegen.

Det hele startet litt tidligere i Tinn kommunes «korridorer», men for oss kom første varsel om at noe spesiellt var i gjære altså senhøsten 2004 i form av et brev som kalte inn utvalgte personer til et møte 7/12-2004.

Hensikten med møtet var fra kommunens side å orientere om saken.

Ballen var spilt, og til tross for stor lokal motstand var en prosess i gang som til slutt førte til at Sandsetdalen Veglag ble stiftet på et møte på Fjellvang Grendehus 19. November 2005.

Overtakelse av driftsansvaret for vegen skjedde likevel ikke før våren/sommeren 2007.
Innen den tid var det, for Tinn Kommunes regning, satt opp et tidsmessig elektronisk bomsystem.

 

Spørsmål og kommentarer kan rettes til styret for 2019 – 2020

Dag Nilsen Leder 488 93 227 dan@ramboll.com
Øystein Skavlebø Kasserer oystein.skavlebo@technipfmc.com
Unni Letnes Nergård Sekretær og IT 995 94 187 unni@letnes.net
Marianne Lauluten Styremedlem mariannelauluten@gmail.com
Åse Heggland Dahl Styremedlem ashetd@hotmail.com

Ta kontakt

Har du spørsmål eller av andre grunner ønsker å ta kontakt med oss?
Du kan enkelt sende oss en e-post ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Kontaktskjema

Sandsetdalen Veglag | Facebook