Om Sandsetdalen og veglaget

Sandsetdalen ligger ovenfor (innenfor) Tessungdalen i Tinn kommune i Telemark, like oppunder Hardangervidda. Dalen er omkring 9 km. lang. Det er i dag ingen fast bosetning i dalen. Enkelte av gårdene var imidlertid bebodd til midten av 1900-tallet. I dag blir noen av disse, sammen med endel tidligere setre fortsatt benyttet som slåttemark av gårdbrukere i Tessungdalen og Tinn Austbygd. Det finnes også godt over 100 hytter spredt langs hele dalen.

Sandsetdalsvegen som vi kjenner den i dag ble opparbeidet av grunneierne innover dalen tidlig på 1900-tallet, men det har sansynligvis gått i alle fall kløvsti innover lenge før dette. Vegen er ca. 7 km. lang, med grusdekke, og går fra Skavlebø (øverst i Tessungdalen) til Kongsberg Seter. Dalen strekker seg videre innover derfra, inn til seteren Presteroi, der det stiger relativt bratt opp til Hardangervidda.

På 1950-tallet begynnte motoriserte kjøretøy å bli rimelig vanlig i Norge, og grunneierne ønsket derfor å stenge vegen for almen ferdsel (bil-trafikk). Tinn kommune hadde et ønske om at vegen skulle være åpen for almenheten, bla. som en portal til Hardangervidda, og overtok derfor på slutten av 1950-tallet, eller tidlig på 60-tallet ansvar for drift og vedlikehold av vegen. Det har ikke vært mulig å finne ut nøyaktig når dette skjedde.

I en periode var vegen bomveg, med bomkasse ved Skavlebø, men uten fysisk sperring. På slutten av 1980-tallet ble denne bomkassen fjernet, da det daværende kommunestyret så det som lite rettferdig at denne vegen skulle være bom-belagt, mens mange sammenlignbare veger i kommunen hadde fri ferdsel.

På senhøsten 2004 kom så meldingen om at Tinn kommune ønsket å kvitte seg med ansvaret for denne vegen.

Det hele startet litt tidligere i Tinn kommunes «korridorer», men for oss kom første varsel om at noe spesiellt var i gjære altså senhøsten 2004 i form av et brev som kalte inn utvalgte personer til et møte 7/12-2004.

Hensikten med møtet var fra kommunens side å orientere om saken.

Ballen var spilt, og til tross for stor lokal motstand var en prosess i gang som til slutt førte til at Sandsetdalen Veglag ble stiftet på et møte på Fjellvang Grendehus 19. November 2005.

Overtakelse av driftsansvaret for vegen skjedde likevel ikke før våren/sommeren 2007.
Innen den tid var det, for Tinn Kommunes regning, satt opp et tidsmessig elektronisk bomsystem.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til styret

Dag Nilsen Leder 488 93 227 dan@ramboll.com
Øystein Skavlebø Kasserer oystein.skavlebo@technipfmc.com
Unni Letnes Nergård Sekretær og IT 995 94 187 unni@letnes.net
Marianne Lauluten Styremedlem mariannelauluten@gmail.com
Åse Heggland Dahl Styremedlem ashetd@hotmail.com
Kristen Spånem Varamedlem for grunneierne

Varamedlem for hytteeierne Svein Ryen har trukket seg som varamedlem i styret til veglaget.

Sandsetdalen Veglag | Facebook