Velg en side

Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele «artikler» dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

Meldinger:

Årsmøte 2021

Reminder that
the Annual Meeting of the Sandestdalen Road Association will be held at Fjellvang Grendehus, Saturday 16 October 2021, at 17.00 and online for those who prefer it.

A personal invitation has been sent to all members by email. The email also contains a link to a Zoom meeting that has been set up so that they cannot, or do not want to, participate physically. The annual meeting at Fjellvang will be arranged in accordance with local and national infection control regulations.

Notice and agenda for the 2021 annual meeting

Summer maintenance and annual meeting 2021

Sommervedlikehold

Etter at veien ble oppgradert har bare tetting av hull blitt utført. Styret har besluttet at for å beholde en akseptabel veistandard skal det utføres sommervedlikehold.

Vedlikehold innebærer høvling, påfylling av grus og bindemiddel for å redusere støving samt grøfting der det er nødvendig. Arbeidet starter så fort det er praktisk mulig.

 

Årsmøte for 2021

Styret tar sikte på å avholde ordinært årsmøte på Fjellvang og online i høst. Lørdag 9. oktober, mellom høstferieukene er blinket ut. Nærmere informasjon og invitasjon kommer etter sommeren. Forslag til saker mottas med takk og sendes styreleder, Dag Nilsen (dan@ramboll.com)

Informasjon om bommen
Bommen fungerer nå som normalt for alle medlemmer med kort.
Brukere av veien uten medlemskap/kort kan betale i betalingsautomat med bankkort som tidligere.
Det våkne øyet vil se at det er installert ny betalingsautomat. Dette skyldes at den gamle var utgått på dato og ikke lenger mulig å reparere.
Informasjon om eventuelt andre endringer vil bli gitt på årsmøte i 2022.
Utsatt årsmøte 2021

På grunn av smittesituasjonen og tilbakemeldinger fra våre medlemmer angående digitalt årsmøte, så har styret vedtatt å utsette årsmøte inntil videre.
Vi kommer tilbake med informasjon om dato når situasjonen er mer avklart.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en god Påske og oppfordrer til å støtte vår fantastiske nærbutikk, Gavlen Fjellhandel!

Problemer med noen DNB kort i bommen!

Melding vi har fått fra DNB er:
Debetkortene våre ble satt opp med en ny chip-profil i høst, og det er kort med den profilen som ikke fungerer på deres parkeringsautomater.

Feilen er rettet nå så nye kort fra og med mars vil fungere som før.
Løsningen er at de som har kort som ikke fungerer må bestille nytt kort.

Feilen skyldes altså feil på kortet og ikke den tekniske løsningen i vår bom!