Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele «artikler» dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

Meldinger:
Informasjon om bommen

18.12.2021 – Informasjon om bommen
Bommen fungerer nå som normalt for alle medlemmer med kort.
Brukere av veien uten medlemskap/kort kan betale i betalingsautomat med bankkort som tidligere.
Det våkne øyet vil se at det er installert ny betalingsautomat. Dette skyldes at den gamle var utgått på dato og ikke lenger mulig å reparere.
Informasjon om eventuelt andre endringer vil bli gitt på årsmøte i 2022.
Årsmøte 2021

 

28.09.2021 – Årsmøte 2021

Minner om at
Årsmøte i Sandestdalen Veglag avholdes på Fjellvang Grendehus, Lørdag 16.10.2021, kl. 17.00 og online for de som heller ønsker det.

Personlig Innkalling er sendt alle medlemmer på mail. I mailen ligger også lenke til Zoom-møte som er satt opp så de ikke kan, eller ønsker å delta fysisk. Årsmøte på Fjellvang vil bli arrangert i henhold til lokale og nasjonale smittevernregler.

Innkalling og agenda for årsmøte 2021

 

Sommervedlikehold og årsmøte 2021
17.06.2021
Sommervedlikehold

Etter at veien ble oppgradert har bare tetting av hull blitt utført. Styret har besluttet at for å beholde en akseptabel veistandard skal det utføres sommervedlikehold.

Vedlikehold innebærer høvling, påfylling av grus og bindemiddel for å redusere støving samt grøfting der det er nødvendig. Arbeidet starter så fort det er praktisk mulig.

 

Årsmøte for 2021

Styret tar sikte på å avholde ordinært årsmøte på Fjellvang og online i høst. Lørdag 9. oktober, mellom høstferieukene er blinket ut. Nærmere informasjon og invitasjon kommer etter sommeren. Forslag til saker mottas med takk og sendes styreleder, Dag Nilsen (dan@ramboll.com)

 

11.03.2021
11.03.2021
Problemer med noen DNB kort i bommen!

Melding vi har fått fra DNB er:
Debetkortene våre ble satt opp med en ny chip-profil i høst, og det er kort med den profilen som ikke fungerer på deres parkeringsautomater.

Feilen er rettet nå så nye kort fra og med mars vil fungere som før.
Løsningen er at de som har kort som ikke fungerer må bestille nytt kort.

Feilen skyldes altså feil på kortet og ikke den tekniske løsningen i vår bom!

17.03.2021
17.03.2021
Utsatt årsmøte 2021

På grunn av smittesituasjonen og tilbakemeldinger fra våre medlemmer angående digitalt årsmøte, så har styret vedtatt å utsette årsmøte inntil videre.
Vi kommer tilbake med informasjon om dato når situasjonen er mer avklart.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en god Påske og oppfordrer til å støtte vår fantastiske nærbutikk, Gavlen Fjellhandel!

Sandsetdalen Veglag | Facebook