Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele «artikler» dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

Meldinger:
Årsmøte i Sandsetdalen veglag 2023

09.03.2023: Velkommen til Årsmøte i Sandsetdalen veglag 2023

Årsmøtet avholdes på Fjellvang Grendehus i Tessungdalen onsdag 5.april kl 18:00.

Saksliste og sakspapierer sendes ut til alle medeiere på e-post, og du finner de her.

Du kan gi fullmakt til en annen som kan stemme på dine vegne under årsmøtet.
Fullmaktsskjema finner du under dokumenter, og den leveres utfylt til styret. Senest ved innregistrering på årsmøtet.

Ved eventuelle spørsmål kontakt:
Styreleder Dag A. Nilsen | DAN@ramboll.com
Sekretær Unni Letnes Nergård | unni@letnes.net

Kulturelt innslag av Stian Lauluten på torader.
Kaffe og kaker blir servert.

Med vennlig hilsen
Styret i Sandsetdalen veglag

 

Har du saker til årsmøte?

22.01.2023: Har du saker til årsmøte?

Styret i Sandsetdalen veglag har begynt å planlegge årsmøte 5.april 2023 (onsdag i påsken). Saker som medeiere i veglaget ønsker skal tas opp på årsmøte må være mottatt styret innen 1.februar (jf §6 i vedtektene til veglaget). Styret trenger tid til å saksbehandle forslagene før innkallingen til årsmøte sendes ut til medeierne.

Send dine forslag til styreleder Dag på DAN@ramboll.com eller sekretær Unni på unniletnes.nergard@nordrefollo.kommune.no.

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

14.11.2022 Nye skilt blir satt opp i løpet av november

Slik ser de nye skiltene ut som blir satt opp i løpet av november 2022.
Det ble diskutert på årsmøte i 2021 om å redusere farten til 30km på deler av veien opp til Kongsberg seter. Styret fikk i oppdrag å vurdere hvilke strekninger dette bør gjøres. Etter styrets behandling av saken ble konklusjonen å ha kun en fartsgrense innover dalen. Med tydelig skilting av at barn kan oppholde seg på veien, håper vi bilistene senker farten og viser hensyn.

14.11.2022 Dugnad 2022

14.11.2022 Dugnad 2022

Vi lovet medeierne på årsmøte å planlegge dugnad på vegen. Til informasjon fjerner Nils Lauluten kvist langs veien maskinelt som en del av sommervedlikeholdet. Grunneierne langs veien ønsker selv å ta ansvar for å felle trær som er til hinder for veien og snømåking.
Hvis noen av medeierne ønsker å ta ansvar for en dugnad til sommeren 2023 så setter styret svært stor pris på dette.

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

14.11.2022 Støtt Fjellguten skilag

I 1987 fikk Fjellguten Skilag skriftlig tillatelse fra alle berørte grunneiere om å anlegge turskiløyper fra Tessungdalen til Kongsbergseter. Det var kun snakk om rydding av trasé, ikke grunnarbeider. Traseen er ganske ujevn med stubber og stein så de er avhengig av en del snø av god kvalitet før de kan kjøre den. Løypemaskin trenger mye snø så en unngår skader som medfører dyre reparasjoner.
Siden den tid har Fjellguten stått for preparering av løypa, dels med scooter og dels med løypemaskin. Alt arbeid Fjellguten gjør er på dugnad med ganske store drivstoffutgifter og slitasje på materiell.
En del hytteeiere deltar allerede med rydding i traseen på dugnad hvert år. Men vi er mange som kan støtte Fjellguten skilag litt økonomisk. Det er en glede at vi har denne løpa i Sandsetdalen.
Hva skal man gi? Medlemmene i Fjellguten betaler i alle fall kr 300,- for enkeltmedlemmer og kr 500,- for familiemedlemmer.
Vipps gjerne til 125 642 eller sett inn på kontonummer: 2620.40.69726

 

09.10.2022: 50-sone

09.10.2022: Husk 50-sone i Sandsetdalen

Styret i Veglag har mottatt en rekke klager på høy fart på veien vår innover Sandsetdalen.
Styret har kjøpt inn flere 50-sone skilt som vil bli satt opp på utsatte strekninger.
Vi oppfordrer til å senke farten og vise hensyn.

Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett

31.03.2022 – Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett !

Minner om årsmøte i veglagte på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 18:00

Merk at starttidspunkt for møte er flyttet til samme tid som tidligere år, kl 18:00 så flest mulig skal få anledning til å delta.

 

Årsmøte 2022

 

16.03.2022 – ÅRSMØTE i SANDSETDALEN VEGLAG 2022

Avholdes på på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 16.30

Innkalling er sendt alle medlemmer med epost, men finnes også her: Veglaget Årsmøte 2022

Regnskap finnes her Resultat 2021 og her Balanse 2021

Kaffe og kaker blir servert. Velkommen!

 

Sandsetdalen Veglag | Facebook