Velkommen til Sandsetdalen Veglag.

Sandsetdalen veglag ble stiftet 19/11-2005 med formål å drive og vedlikeholde Sandsetdalsvegen, finansiert ved medlemsavgift fra alle oppsittere til vegen, samt ved bompenge-innkreving. For informasjon om Sandsetdalen, og litt bakgrunnen for opprettelsen av Sandsetdalen Veglag se egen side. Vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil eller mangler på sidene, og også hele «artikler» dersom noen føler kallet.

Vi finnes også på Facebook og informasjonen blir normalt først oppdatert der.

Meldinger:
Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett

31.03.2022 – Årsmøte 2022 – nytt klokkeslett !

Minner om årsmøte i veglagte på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 18:00

Merk at starttidspunkt for møte er flyttet til samme tid som tidligere år, kl 18:00 så flest mulig skal få anledning til å delta.

 

Årsmøte 2022

 

16.03.2022 – ÅRSMØTE i SANDSETDALEN VEGLAG 2022

Avholdes på på Fjellvang Grendehus, Tessungdalen, Onsdag 13.04.2022 KL. 16.30

Innkalling er sendt alle medlemmer med epost, men finnes også her: Veglaget Årsmøte 2022

Regnskap finnes her Resultat 2021 og her Balanse 2021

Kaffe og kaker blir servert. Velkommen!

 

Informasjon om bommen

18.12.2021 – Informasjon om bommen
Bommen fungerer nå som normalt for alle medlemmer med kort.
Brukere av veien uten medlemskap/kort kan betale i betalingsautomat med bankkort som tidligere.
Det våkne øyet vil se at det er installert ny betalingsautomat. Dette skyldes at den gamle var utgått på dato og ikke lenger mulig å reparere.
Informasjon om eventuelt andre endringer vil bli gitt på årsmøte i 2022.
Årsmøte 2021

 

28.09.2021 – Årsmøte 2021

Minner om at
Årsmøte i Sandestdalen Veglag avholdes på Fjellvang Grendehus, Lørdag 16.10.2021, kl. 17.00 og online for de som heller ønsker det.

Personlig Innkalling er sendt alle medlemmer på mail. I mailen ligger også lenke til Zoom-møte som er satt opp så de ikke kan, eller ønsker å delta fysisk. Årsmøte på Fjellvang vil bli arrangert i henhold til lokale og nasjonale smittevernregler.

Innkalling og agenda for årsmøte 2021

 

Sommervedlikehold og årsmøte 2021
17.06.2021
Sommervedlikehold

Etter at veien ble oppgradert har bare tetting av hull blitt utført. Styret har besluttet at for å beholde en akseptabel veistandard skal det utføres sommervedlikehold.

Vedlikehold innebærer høvling, påfylling av grus og bindemiddel for å redusere støving samt grøfting der det er nødvendig. Arbeidet starter så fort det er praktisk mulig.

 

Årsmøte for 2021

Styret tar sikte på å avholde ordinært årsmøte på Fjellvang og online i høst. Lørdag 9. oktober, mellom høstferieukene er blinket ut. Nærmere informasjon og invitasjon kommer etter sommeren. Forslag til saker mottas med takk og sendes styreleder, Dag Nilsen (dan@ramboll.com)

 

Sandsetdalen Veglag | Facebook